Author: Irina

Obiectivul 16: Promovarea societăţilor juste, pacifiste şi incluzive

Obiectivul 16 din Obiectivele Dezvoltării Durabile este dedicat promovării societăţilor pacifiste şi incluzive, oferirea accesului la justiţie pentru toată lumea şi crearea unor instituţii eficiente, care pot fi trase la răspundere, la toate nivelurile. Fapte și cifre Instituţiile cele mai afectate de corupţie sunt cele de din sistemul judiciar şi […]

Obiectiv 13: Acţiuni urgente pentru combaterea schimbărilor climatice şi a impactului acestora

            Schimbările climatice afectează în prezent fiecare ţară de pe continent. Economiile naţionale sunt afectate, la fel ca vieţile oamenilor, iar comunitarile şi ţările vor plăti un preţ din ce în ce mai mare.             Oamenii trăiesc impactul semnificativ al schimbărilor climatice, prin schimbarea vremii, creşterea nivelului mării şi evenimente […]

Obiectivul 10: Reducerea inegalității în interiorul și între țări

Obiectivul 10: Reducerea inegalității în interiorul și între țări

            Comunitatea internaţională a făcut paşi semnificativi în ceea ce priveşte scoaterea oamenilor din sărăcie. Cele mai vulnerabile naţiuni – cele mai slab dezvoltate ţări, ţările în curs de dezvoltare care nu au ieşire la mare şi statele insulare în curs de dezvoltare continuă să absoarda o bună parte din […]

Obiectiv 9 – Construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării sustenabile şi susţinerea inovaţiei

Investiţiile în infrastructura tehnologiilor de transport, irigaţii, energie, informaţii şi comunicaţii sunt cruciale pentru atingerea dezvoltării sustenabile şi împuternicirea comunităţilor din multe ţări. S-a recunoscut de multă vreme – creşterea în productivitate şi venituri, ca şi de îmbunătăţirile aduse sistemelor de sănătate şi educaţie necesită investiţii în infrastructură. Dezvoltarea industrială […]