17 SGS

Obiectiv 7 – Asigurarea accesului rezonabil, constant, sustenabil si modern la energie pentru toată lumea

Energia este punctul central al aproape fiecărei provocări şi oportunităţi cu care lumea se confruntă azi. Fie că vorbim de joburi, Securitate, schimbări climatice, producerea hranei sau creşterea veniturilor, accesul tuturor la energie este esenţial. Energia sustenabilă este oportunitatea de a transforma vieţi, economii şi întreaga planetă. Secretarul general ONU […]

Obiectiv 6 – Asigurarea accesului la apă și salubritate pentru toți

            Apă curată şi accesibilă pentru toţi este o parte esenţială a lumii în care vrem să trăim. Este suficientă apă dulce pe planetă pentru a îndeplini acest obiectiv. Dar datorită situaţiei neechilibrate din economie şi a infrastructurii insuficient dezvoltate, în fiecare an milioane de oameni, cei mai mulţi – […]

Obiectiv 5 -Atingerea egalitatii de gen și emanciparea femeilor

    În timp ce lumea întreagă a făcut progrese uimitoare în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi emanciparea femeilor odată cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (inclusiv accesul egal la educaţie primară pentru fete şi băieţi), femeile şi fete continuă să fie discriminate şi supuse la violenţă în toate […]

Obiectivul 4: Asigurarea accesului tuturor la educație de calitate și promovarea învățării pe tot parcursul vieții

Obţinerea unei educaţii de calitate este bază pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi pentru o dezvoltare sustenabilă. Au fost făcute progrese remarcabile în ceea ce priveşte creşterea accesului la educaţie la toate nivelurile şi creşterea ratei de înrolare în şcoală, mai ales în ceea ce priveşte femeile de toate vârstele. Cunoştinţele […]

Obiectivul 3: Asigurarea sănătății și promovarea bunăstării la toate vârstele

Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea stării de bine a tuturor, indiferent de vârstă, este essential pentru dezvoltarea durabilă. S-au făcut progrese majore în ceea ce priveşte creşterea speranţei de viaţă şi reducerea unora dintre cauzele comune asociate cu mortalitatea copiilor şi mamelor. Progrese majore s-au înregistrat de asemenea în […]

Obiectiv 2 – Eradicarea foametei, obținerea siguranței hranei, a nutriției ameliorate și agricultură durabilă

Este timpul să regândim modul în care ne cultivăm, distribuim şi consumăm mâncarea. Făcute în modul potrivit, agricultura, exploatarea pădurilor şi pescuitul pot furniza mâncare sănătoasă pentru toţi şi pot genera venituri decente, asigurând în acelaşi timp dezvoltarea rurală centrată pe oameni şi protecţia mediului.