pic-8

   Aproximativ jumătate din populaţia lumii trăieşte încă cu echivalentul a mai puţin de 2$ pe zi. Şi în prea multe locuri, să ai un job nu garantează şansa de a scăpa de sărăcie. Acest progres încet şi inegal ne cere să regândim şi să restructurăm politicile economice şi sociale care au ca scop eradicarea sărăciei.

            Lipsa continuă de oportunităţi în ceea ce priveşte locurile de muncă decente, investiţiile insuficiente şi sub-consumul au dus la erodarea contractului social de bază care susţine democraţia societăţilor: progresul trebuie împărtăşit. Crearea unor locuri de muncă de calitate vă rămâne una din provocările majore pentru aproape toate economiile mult după 2015.

            Creşterea economică sustenabilă va cere societăţilor să creeze condiţii care să le permită oamenilor să aibă joburi de calitate, care să stimuleze economia şi, în acelaşi timp, să nu afecteze mediul. Oportunităţile de joburi şi condiţii decente de muncă sunt necesare pentru întreaga populaţie aflată la vârsta la care poate munci.

Fapte şi cifre

 • Şomajul global a crescut de la 170 de milioane în 2007 la aproape 202 milioane în 2012. 75 de milioane de şomeri sunt tineri, femei şi bărbaţi.
 • Aproximativ 2.2 miliarde de oameni trăiesc sub limita de sărăcie de 2$ şi eradicarea sărăciei este posibilă numai prin oferirea de joburi stabile şi bine plătite.
 • E nevoie de 470 milioane de locuri de muncă la nivel global pentru nou veniţii pe piaţa muncii între 2016-2030.

Ţinte

 • Susţinerea creşterii economice/capita în concordanţă cu circumstanţele la nivel naţional şi, în special, cel puţin 7% creştere anuală a PIB-ului în ţările slab dezvoltate
 • Atingerea unor niveluri mai înalte de productivitate economică prin diversificare, upgradarea tehnologică şi inovare, inclusiv printr-un focus pe valoarea adăugată şi sectoarele cu potenţial de oferire a locurilor de muncă
 • Promovarea politicilor orientate spre dezvoltare, care susţin activităţile de producţie, crearea de locuri de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea şi inovaţia, încurajarea formalizării şi a creşterii numărului de microintreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv prin asigurarea accesului la servicii financiare.
 • Creşterea progresivă, până în 2030, a eficienţei globale a resurselor în consum şi producţie şi un efort de decuplare a creşterii economice de degradarea mediului, în concordanţă cu cadrul de 10 ani de programe referitoare la producţie şi consum sustenabile, cu ţările dezvoltare luând iniţiativa.
 • Până în 2030, atingerea unei rate de angajare complete, în locuri productive şi decente pentru toţi bărbaţii şi toate femeile, inclusiv tinerii şi persoanele cu dizabilităţi, şi plata egală pentru munca de valoare egală.
 • Până în 2020, reducerea substanţială a tinerilor fără loc de muncă, educaţie sau formare
 • Măsuri imediate şi eficiente pentru eradicarea muncii forţate, eliminarea sclaviei moderne şi a traficului uman şi asigurarea interzicerii şi eliminării celor mai rele forme de exploatare a copiilor prin muncă, inclusiv recrutarea şi folosirea copiilor pe post de soldaţi, iar până în 2025, eliminarea muncii efectuate de copii, în toate formele ei
 • Protejarea drepturilor la muncă şi promovarea unui mediu sigur de lucru pentru toţi lucrătorii, inclusiv pentru imigranţi, în special pentru cei de sex feminin şi cei aflaţi în locuri de muncă precare
 • Până în 2030, formularea şi implementarea politicilor de promovare a turismului sustenabil care să creeze locuri de muncă şi să promoveze cultura şi produsele locale
 • Întărirea capacităţii pentru instituţiile financiare interne pentru încurajarea şi extinderea accesului la servicii bancare, asigurări şi servicii financiare pentru toţi
 • Creşterea Ajutorului pentru Comerţ acordat ţărilor aflate în curs de dezvoltare, mai ales celor slab dezvoltate, inclusiv prin îmbunătăţirea cadrului integrat pentru asistenţă tehnică în materie de comerţ pentru ţările slab dezvoltate
 • Până în 2020, dezvoltarea şi operaţionalizarea unei strategii globale pentru angajarea tinerilor şi implementarea Pactului Global pentru Locuri de Muncă al Organizaţiei Internaţionale pentru Muncă

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *