pic-9

Investiţiile în infrastructura tehnologiilor de transport, irigaţii, energie, informaţii şi comunicaţii sunt cruciale pentru atingerea dezvoltării sustenabile şi împuternicirea comunităţilor din multe ţări. S-a recunoscut de multă vreme – creşterea în productivitate şi venituri, ca şi de îmbunătăţirile aduse sistemelor de sănătate şi educaţie necesită investiţii în infrastructură.

Dezvoltarea industrială incluzivă şi sustenabila este sursa primară de generare a veniturilor, permite creşterea rapidă şi susţinută a standardelor de trăi pentru toţi oamenii, şi asigură soluţii tehnologice pentru o industrializare în armonie cu mediul.

Progresul tehnologic este fundaţia tuturor eforturilor de a atinge obiective de mediu precum creşterea resurselor şi eficienţa energetică. În lipsa tehnologiei şi a inovaţiei, industrializarea nu va avea loc, şi fără industrializare, nu există dezvoltare.

Fapte şi cifre

 • Infrastructura de bază, precum şoselele, tehnologiile de informare şi comunicare, canalizarea, energia electrică şi apa rămâne slab dezvoltată în ţările aflate în curs de dezvoltare.
 • Aproximativ 2.6 miliarde de oameni din lumea aflată în curs de dezvoltare se confruntă cu dificultăţi în accesul permanent la electricitate
 • 5 miliarde de oameni din lumea întreagă nu au acces la servicii de canalizare de bază şi aproape 800 de milioane de oameni nu au acces la apă, cei mai mulţi din Africa Sub-sahariana şi Asia de Sud.
 • Între 1-1.5 miliarde de oameni nu au acces la servicii telefonice de încredere
 • Infrastructura de calitate este legată în mod pozitiv de atingerea obiectivelor sociale, economice şi politice.
 • Infrastructura inadecvată duce la lipsa de acces la piaţă, joburi, informaţie şi formare, creând o barieră majoră în implementarea afacerilor.
 • Infrastructurile sub-dezvoltate limitează accesul la îngrjirire şi educaţie
 • Pentru multe din ţările africane, în special cele cu venituri mici, constrângerile existente în prezent datorită infrastructurii afectează productivitatea firmelor cu aproximativ 40%.
 • Producţia este un angajator extrem de important, oferind aproximativ 470 de milioane de locuri de muncă în lumea întreagă în 2009 – adică aproximativ 16% din 2.9 miliarde, forţa de muncă la nivel global. În 2013, se estimează că erau mai mult de jumătate de miliard de locuri de muncă în producţie.
 • Multiplicarea joburilor din industrie are un impact pozitiv asupra societăţii. Fiecare job în producţie crează 2.2 joburi în alte sectoare.
 • Întreprinderile mici şi mijlocii care se implică în producţie şi procesare sunt cele mai importante pentru stadiile incipiente ale industrializării şi oferă, de obicei, cele mai multe locuri de muncă. Reprezintă peste 90% din afacerile la nivel mondial şi conţin 50-60% din locurile de muncă.
 • În ţările unde există date, numărul celor angajaţi în sectorul energiei regenerabile este în prezent de aproximativ 2.3 milioane. Datorită lipsei de informaţii actualizate, fără îndoială cifrele sunt mult mai mari. Datorită creşterii interesului în energiile alternative, cifra estimate pentru totalul locurilor de muncă oferite de sectorul de regenerabile este de 20 de milioane de locuri de muncă până în 2030.
 • Ţările slab dezvoltate au un imens potenţial pentru industrializare în zona de mâncare şi băutură (agro-industrie), în zona de haine şi textile, cu predicţii încurajatoare pentru angajări şi productivitate crescută.
 • Ţările cu venituri medii pot beneficia de pe urma exploatării industriilor de metale (metale de bază și metale fabricate), care oferă o gamă de produse pentru care cererea la nivel internaţional este într-o continuă creştere.
 • În ţările aflate în curs de dezvoltare, abia 30% din producţia agricole intră în procesare industrială. În ţările cu venituri crescute, procentul este de 98%. Astfel, ne putem da seama că oportunităţile grozave oferite de sectorul de agri-industrie pentru ţările în curs de dezvoltare.

Ţinte

 • Dezvoltarea de infrastructură de calitate, rezistentă, sustenabila şi puternică, inclusiv la nivel regional şi trans-broder, pentru a susţine dezvoltarea economică şi starea de bine a oamenilor, cu focus pe acces echitabil pentru toţi.
 • Promovarea industrializării inclusive şi sustenabile şi, până în 2030, creşterea semnificativă a procentului industriei în numărul locurilor de muncă şi PIB, în conformitate cu circumstanţele existente la nivel naţional, şi dublarea procentului în ţările slab dezvoltate.
 • Creşterea accesului la servicii financiare, inclusive credite rezonabile pentru întreprinderile industriale la scară mică, mai ales pentru cele aflate în ţările în curs de dezvoltare, şi integrarea lor pe pieţe şi în lanţurile valorice
 • Până în 2030, upgradarea infrastructurii şi adaptarea Reorientarea industriilor pentru a le face sustenabile, cu creşterea eficienţei utilizării resurselor şi folosirea crescută a tehnologiilor şi proceselor industriale curate şi eficiente, cu participarea tuturor ţărilor, în conformitate cu capacităţile acestora.
 • Îmbunătăţirea cercetării ştiinţifice, upgradarea capacităţii tehnologice a sectoarelor industrial în toate ţările, mai ales în cele aflate în curs de dezvoltare, până în 2030, încurajând inovarea şi sustenabilitatea prin creşterea numărului de cercetători şi oameni care lucrează în dezvoltare pentru fiecare 1 milion de oameni în sistemul public, dar şi privat de cercetare şi a cheltuielilor pentru dezvoltare.
 • Facilitarea dezvoltării infrastructurii sustenabile şi rezistenţe în ţările aflate în curs de dezvoltare prin îmbunătăţirea suportului financiar, tehnic şi tehnologic pentru ţările africane, ţările slab dezvoltate, țările în curs de dezvoltare, fără ieșire la mare şi micile state
 • Sprijinul pentru dezvoltarea tehnologică internă, cercetare şi inovaţie în ţările aflate în curs de dezvoltare, inclusive prin asigurarea unor politici de mediu favorabile pentru, printre altele, diversificarea industrială şi valoarea adăugată produselor.
 • Creşterea semnificativă a accesului la tehnologiile de informaţii şi comunicare şi încercarea de a furniza acces universal şi rezonabil la internet în ţările aflate în curs de dezvoltare până în 2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *