pic-10

            Comunitatea internaţională a făcut paşi semnificativi în ceea ce priveşte scoaterea oamenilor din sărăcie. Cele mai vulnerabile naţiuni – cele mai slab dezvoltate ţări, ţările în curs de dezvoltare care nu au ieşire la mare şi statele insulare în curs de dezvoltare continuă să absoarda o bună parte din fonduri în lupta contra sărăciei. În orice caz, inegalităţile încă persistă şi există diferenţe mari în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate şi educaţie sau alte resurse.

            Mai mult decât atât, în timp ce inegalităţile între state în ceea ce priveşte veniturile s-au redus, diferenţele în interiorul statelor s-au accentuat. Este un consens din ce în ce mai larg asupra faptului că dezvoltarea, creşterea economică nu este suficientă pentru a reduce sărăcia dacă nu se întâmplă în mod inclusiv şi dacă nu implică toate cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economică, socială şi de mediu.

            Pentru a reduce inegalităţile, politicile ar trebuie să fie universale în ceea ce priveşte acordarea de atenţie pentru populaţia dezavantajată şi marginalizată.

Fapte şi cifre

 • În medie – şi luând în considerare populaţia – inegalităţile în ceea ce priveşte veniturile au crescut cu 11% în ţările dezvoltate în perioada 1900-2010
 • Majoritatea semnificativă a gospodăriilor din ţările aflate în curs de dezvoltare – mai mult de 75% din populaţie – trăiesc astăzi în societăţi în care veniturile sunt distribuite inegal, iar diferenţele sunt mai mari decât în anii ’90.
 • Dovezile arată că, dincolo de o anumită limită, inegalităţile afectează creşterea şi lupta împotriva sărăciei, calitatea relaţiilor în sferele publice şi politice şi simţul individual de împlinire şi valoare.
 • Nimic nu este inevitabil când vorbim despre inegalităţile în ceea ce priveşte veniturile. Câteva ţări au reuşit să menţină sau reducă inegalităţile în ceea ce priveşte veniturile în timp ce au atins o creştere puternică
 • Nu ne putem adresa în mod eficient problemei inegalităţii veniturilor dacă nu ne ocupăm de inegalitatea oportunităţilor
 • Într-un sondaj global condus de Programul de Dezvoltare al ONU, cei care fac politicile în lumea întreagă au recunoscut ca nivelurile inegalităţii din ţările lor sunt în general ridicate şi au potenţialul de a ameninţa pe termen lung dezvoltarea socială şi economică
 • În ţările aflate în curs de dezvoltare, există dovezi conform cărora copiii care aparţin celor 20% dintre cei mai săraci oameni sunt de 3 ori mai predispuşi să moară înainte de împlinirea vârstei de 5 ani, comparativ cu cei mai bogaţi 20%
 • Protecţia socială a fost extinsă semnificativ, la nivel global, cu toate astea, persoanele cu dizabilităţi sunt de 5 ori mai predispuse la cheltuieli majore pentru a-şi întreţine sănătatea
 • În ciuda reducerii mortalităţii materne în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, femeile din zonele rurale sunt încă de 3 ori mai predispuse să moară în timpul naşterii decât cele care trăiesc în zone urbane

 

Ţinte

 • Până în 2030, atingerea progresivă şi susţinerea unei creşteri a venitului pentru cei mai săraci 40% dintre cetăţeni la o rată mai mare decât media naţională.
 • Până în 2030, întărirea şi promovarea incluziunii sociale, economice şi politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilităţi, rasă, etnie, origine, religie său stătut economic sau de alt fel.
 • Asigurarea oportunităţilor egale şi reducerea inegalităţilor, inclusive eliminarea legilor, politicilor şi practicilor discriminatorii şi promovarea unei legislaţii, unor politici şi acţiuni corecte din acest punct de vedere.
 • Adoptarea politicilor, în special fiscale, de salarizare şi protecţie socială, şi atingerea progresivă a unei calităţi crescute
 • Îmbunătăţirea reglementării şi monitorizării pieţelor şi instituţiilor financiare globale şi întărirea implementării acestor reglementări
 • Asigurarea unei reprezentări crescute şi a unei voci pentru ţările aflate în curs de dezvoltare în luarea deciziilor la nivelul instituţiilor economice şi financiare la nivel global, pentru a le creşte eficienţa, credibilitatea, responsabilitatea şi legitimitatea.
 • Facilitarea unei migraţii şi mobilităţi a persoanelor ordonate, sigure, consistente şi responsabile, inclusiv prin implementarea unor politici migraţioniste
 • Implementarea principiului tratamentului special şi diferenţiat pentru ţările în curs de dezvoltare, în particular în ţările aflate la început de drum, în conformitate cu acordurile World Trade Organization.
 • Încurajarea fluxurilor financiare şi de asistenţă pentru dezvoltare oficiale, incluzând investiţiile străine directe către statele unde e cea mai mare nevoie, în particular în ţările cel mai puţin dezvoltate, ţările africane, statele insulare aflate în curs de dezvoltare şi ţările fără ieşire la mare, în acord cu planurile şi programele lor naţionale.

Până în 2030, reducerea la mai puţin de 3 procente a costurilor tranzacţiilor pentru banii trimişi de migranți şi eliminarea tranzacţiilor cu costuri mai mari de 5 procente.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *