pic-11

Oraşele sunt huburi pentru idei, comerţ, cultură, ştiinţă, productivitate, dezvoltare socială şi mult mai multe. La potenţialul lor maxim, oraşele au permis oamenilor să avanseze din punct de vedere social şi economic. În orice caz, există multe provocări pentru a menţine oraşele la nivelul la care acestea pot încă oferi locuri de muncă şi prosperitate, fără a dăuna solului şi resurselor. Printre cele mai întâlnite provocări urbane, sunt aglomerarea, lipsa fondurilor pentru furnizarea serviciilor de bază, lipsa locuinţelor adecvate şi declinul infrastructurii.

Aceste provocări pot fi depăşite în moduri diferite, ca să permită creşterea şi dezvoltarea oraşelor, în acelaşi timp cu îmbunătăţirea modului de utilizare a resurselor şi reducerea poluării şi a sărăciei. Viitorul pe care ni-l dorim include oraşe cu oportunităţi pentru oricine, cu acces la serviciile de bază, energie, locuinţe, transport şi restul.

 

Fapte şi cifre

 • Jumătate din umanitate trăieşte în oraşe – 3.5 miliarde de oameni
 • Până în 2030, aproximativ 60% din populaţia lumii va trăi în zone urbane
 • 95% din expansiunea urbană din următoarele decenii va avea loc în ţările dezvoltate
 • 828 de milioane de oameni trăiesc astăzi în mahalale, iar numărul lor continuă să crească
 • Oraşele lumii însumează 3% la suprafaţa Pământului, dar consumă între 60-80% din energie şi sunt responsabile pentru 75% din emisiile de carbon
 • Urbanizarea rapidă exercită presiuni asupra resurselor de apă proaspătă, canalizării, mediului de viaţă şi sănătăţii publice
 • Pe de altă parte însă, oraşele aglomerate pot aduce câştiguri din punct de vedere a inovaţiei tehnologice, reducând în acelaşi timp consumul de resurse şi energie

 

Ţinte

 • Până în 2030, asigurarea accesului tuturor invidizilor la locuinţe adecvate, sigure, la un preţ accesibil şi la servicii de bază, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor din mahalale/cartiere sărace.
 • Până în 2030, asigurarea accesului tuturor indivizilor la sisteme de transport sigure, la un preț convenabil, accesibile şi sustenabile, creşterea siguranţei drumurilor, mai ales prin extinderea sistemului de transport în comun, cu atenţie sporită acordată nevoilor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile – femei, copii, persoane cu dizabilităţi şi persoane în vârstă.
 • Până în 2030, creşterea urbanizării inclusive şi sustenabile, şi a capacităţii de plănuire şi management a unui sistem participativ, integrat şi sustenabil al aşezărilor umane în toate ţările.
 • Întărirea eforturilor pentru protejarea şi apărarea patrimoniului cultural şi natural al lumii
 • Până în 2030, reducerea semnificativă a numărului de morţi şi a numărului de oameni afectaţi şi scăderea substanţială a pierderilor economice directe din produsul intern brut la nivel mondial datorate dezastrelor, inclusiv dezastrele provocate de ape, cu accent pe protejarea săracilor şi a celor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate.
 • Până în 2030, reducerea impactului advers asupra mediului per capita datorat oraşelor, inclusiv prin acordarea unei atenţii special calităţii aerului şi managementului deşeurilor municipale şi de alte feluri.
 • Până în 2030, asigurarea accesului universal la spaţii publice şi spaţii verzi sigure, inclusive şi accesibile, mai ales pentru femei şi copii, persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi
 • Încurajarea conexiunilor economice, sociale şi de mediu între zonele urbane, peri-urbane şi rurale prin întărirea planificării dezvoltării naţionale şi regionale.
 • Până în 2020, creşterea substanţială a numărului de oraşe şi aşezări umane care să adopte şi să implementeze politicile integrate şi planurile către incluziune, eficienţa resurselor, reducerea şi adaptarea la schimbările climatice, rezistenţa contra dezastrelor şi dezvoltarea şi implementarea, în concordanţă cu Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, a unui management holistic al dezastrelor pentru toate nivelurile
 • Sprijinirea ţărilor mai puţin dezvoltate, inclusiv prin asistenţă financiară şi tehnică, în construirea unor clădiri sustenabile şi rezistenţe, folosind materiale locale.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *