pic-14

Oceanele lumii – prin temperatură, metabolism, curenţi şi viaţă – conduc sistemele globale care fac pământul locuibil pentru umanitate.

Apa de ploaie, apa de băut, vremea, climă, zonele de coastă, mare parte din mâncarea noastră şi chiar oxigenul din aerul pe care-l respirăm sunt în cele din urmă oferite şi stabilizate de mare.

De-a lungul istoriei, oceanele şi mările s-au dovedit rute vitale pentru comerţ şi transport.

Un management atent al acestor resurse globale este un element esenţial al unui viitor sustenabil.

Fapte și cifre

 • Oceanele acoperă trei sferturi din suprafaţa pământului, conţin 97% din apa de pe planetă şi reprezintă 99% din spaţiul de viaţă de pe planetă, după volum.
 • Mai mult de 3 mld. de oameni depinde de biodiversitatea marină şi de coastă pentru supravieţuire
 • La nivel global valoarea de piaţă a resurselor şi industriilor marine şi din zonele de coastă este estimată la 3 mld.$ pe an, aproximativ 5% din PIB-ul global.
 • Oceanele conţin aproximativ 200,000 de specii, dar numerele ar putea ajunge la câteva milioane.
 • Oceanele absorb aproximativ 30% din dioxidul de carbon produs de oameni, amortizând impactul încălzirii globale
 • Oceanele sunt cea mai mare sursă de proteine a lumii, cu mai mult de 3 mld. de oameni depinzând de oceane ca prima sursă de proteine.
 • Pescăriile, direct sau indirect, angajează peste 200 milioane de oameni
 • Subvenţiile pentu pescuit contribuie la sărăcirea rapidă a multor specii de peşti şi împiedica eforturile de a salva şi restaura pescăriile de pe întreg mapamondul şi joburile conexe, cauzând pescăriilor venituri cu 50 mld. $ mai mici în fiecare an, comparativ cu veniturile pe care le-ar putea avea
 • Aproape 40% din oceanele lumii sunt afectate de activităţile umane, inclusiv poluare, pescării sărăcite şi pierderea habitatelor din zonele de coastă

Ţinte

 • Până în 2025, prevenirea şi reducerea semnificativă a poluării marine de toate felurile, în special a celei cauzate de activităţile terestre, inclusiv deşeuri marine şi poluare cu nitraţi.
 • Până în 2020, managementul sustenabil şi protecţia ecosistemelor marine şi costale, pentru a evita impactul advers semnificativ, inclusiv prin întărirea rezistenţei acestora, şi întreprinderea de acţiuni pentru restaurarea acestora pentru a avea din nou oceane sănătoase şi productive
 • Minimizarea şi aducerea în discuţie a acidificării oceanelor, inclusiv prin îmbunătăţirea cooperării ştiinţifice la toate nivelurile
 • Până în 2020, reglementarea eficientă şi stoparea pescuitului ilegal, nereportat şi nereglementat şi a practicilor de pescuit distructive, şi implementarea unor planuri de management bazate pe dovezi ştiinţifice, pentru refacerea stocului de peşte în cel mai scurt timp posibil, cel puţin până la nivelul la care să se reproducă suficient conform caracteristicilor biologice
 • Până în 2020, conservarea a cel puţin 10% din zonele de coastă şi marine, în concordanţă cu legile naţionale şi internaţionale şi pe baza informaţiilor ştiinţifice disponibile
 • Până în 2020, interzicerea anumitor forme de subvenţii pentru pescuit care contribuie la pescuit excesiv şi depăşirea capacităţii resurselor, eliminarea subvenţiilor care contribuie la pescuit ilegal, neraportat şi nereglementat şi stoparea introducerii unor noi subvenţii asemănătoare, recunoscând că un tratament diferenţial, special şi eficient pentru ţările mai puţin dezvoltate ar trebui să fie parte integrală a negocierii subvenţiilor de pescuit la Organizaţia Mondială a Comerţului
 • Până în 2030, creşterea beneficiilor economice aduse statelor insulare şi ţărilor în curs de dezvoltare de consumul sustenabil al resurselor marine, inclusiv prin managementul sustenabil al pescăriilor, acvacultură şi turism
 • Creşterea cunoaşterii ştiinţifice, dezvoltarea capacităţii de cercetare şi transfer a expertizei tehnologiei marine, luând în considerare criteriile Comisiei Interguvernamentale Oceanografice şi liniile directoare pentru transferul de expertiză tehnologică în domeniul marin, pentru a îmbunătăţi sănătatea oceanelor şi pentru îmbunătăţirea contribuţiei biodiversităţii marine la dezvoltarea ţărilor aflate în curs de dezvoltare, în special a statelor insulare şi a ţărilor mai puţin dezvoltate
 • Oferirea accesului la pieţele şi resursele marine pentru pescării şi afacerile în domeniu la scară mică

Îmbunătăţirea conservării şi utilizării sustenabile a oceanelor şi a resurselor acestora prin implementarea legilor internaţionale în UNCLOS (Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării) care oferă cadru legislativ pentru conservarea şi utilizarea sustenabila a oceanelor şi resurselor acestora

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *