pic-16

Obiectivul 16 din Obiectivele Dezvoltării Durabile este dedicat promovării societăţilor pacifiste şi incluzive, oferirea accesului la justiţie pentru toată lumea şi crearea unor instituţii eficiente, care pot fi trase la răspundere, la toate nivelurile.

Fapte și cifre

 • Instituţiile cele mai afectate de corupţie sunt cele de din sistemul judiciar şi poliţia
 • Corupţia, mita, furturile şi evaziunea fiscală ajung la 1.26 trilioane $ în ţările aflate în curs de dezvoltare; suma ar putea fi folosită pentru ajutorul celor care trăiesc cu mai puţin de 1.25$ pe zi pentru cel puţin şase ani.
 • Rata copiilor care părăsesc şcoala primară în zonele afectate de conflict a ajuns la 50% în 2011, ceea ce se traduce prin 28.5 milioane de copii – este evident astfel impactul pe care societăţile instabile îl au asupra unuia dintre obiectivele majore ale agendei de după 2015 : educaţia.
 • Supremaţia legii este direct corelată cu dezvoltarea, acestea se susţin reciproc şi sunt esenţiale pentru dezvoltarea durabilă la nivel naţional şi internaţional

Ţinte:

 • Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violenţă şi a numărului de morţi cauzate de violenţa pretutindeni
 • Sfârşirea abuzurilor, exploatării, traficului şi tuturor formelor de violenţă şi tortură asupra copiilor
 • Promovarea supremaţiei legii la nivel naţional şi internaţional şi asigurarea accesului la justiţie în mod egal, pentru toţi
 • Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilegale de bani şi arme, întărirea recuperării şi returnării bunurilor furate şi combaterea tuturor formelor de crimă organizată
 • Reducerea substanţială a corupţiei şi mitei în toate formele acestora
 • Dezvoltarea unor instituţii eficiente, responsabile şi transparente la toate nivelurile
 • Asigurarea unui proces deschis, incluziv, participatin şi reprezentantiv de luare a deciziilor la toate nivelurile
 • Întărirea şi extinderea participării în cadrul instituţiilor de guvernanţă globală din ţările aflate în curs de dezvoltare
 • Până în 2030, furnizarea unei identităţi în faţa legii pentru toată lumea, inclusiv prin înregistrarea la naştere
 • Asigurarea accesului public la informaţie şi protejarea libertăţilor fundamentale, în concordanţă cu legislaţia naţională şi acordurile internaţionale
 • Întărirea instituţiilor relevante la nivel naţional, inclusiv prin cooperare internaţională, pentru dezvoltarea capacităţii la toate nivelurile, în particular în ţările în curs de dezvoltare, pentru prevenirea violenţei şi combaterea terorismului şi infracţiunilor
 • Promovarea şi aplicarea legilor şi politicilor nediscriminatorii pentru dezvoltarea sustenabilă

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *