pic-17

      O agendă de succes pentru dezvoltarea sustenabilă cere un parteneriat solid între guverne, sectorul privat şi societatea civilă. Aceste parteneriate incluzive sunt fundamentate pe principii şi valori comune, pe o viziune comună şi pe obiective comune, care au în centru oamenii şi planeta – parteneriate necesare la nivel global, regional, naţional şi local.

        E nevoie de o acţiune urgenţă pentru mobilizarea, redirecţionarea şi deblocarea puterii de transformare pe care resursele private în valoarea de trilioane de dolari o au pentru a susţine obiectivele dezvoltării durabile. Investiţiile pe termen lung, inclusiv investiţiile străine directe, sunt necesare în situaţii critice, în special în ţările în curs de dezvoltare. Acestea includ investiţii în energia sustenabila, infrastructură şi transport, dar şi în tehnologiile de comunicaţii şi informaţii. E nevoie că sectorul public să stabilească o direcţie clară. Cadre legale de revizuire şi monitorizare, reglementări şi structuri de stimulente pentru a încuraja acest fel de investiţii, toate trebuiesc revizuite pentru a atrage investiţii şi pentru întări dezvoltarea sustenabila. Mecanismele naţionale de supraveghere – precum instituţiile de audit şi funcţiile de supraveghere ale legiuitorului are trebui întărite.

Fapte și cifre

 • Asistenţa oficială pentru dezvoltare a ajuns în 2014 la 135.2 mld $, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată
 • 79% din importurile de la ţările în curs de dezvoltare intră în ţările dezvoltate fără taxe vamale
 • Povara datoriei asupra ţărilor aflat în curs de dezvoltare rămâne stabilă, la aproximativ 3 % din veniturile pe exporturi.
 • Numărul de utilizatori de internet din Africa aproape s-a dublat în ultimii patru ani.
 • 30% din tinerii din întreaga lume sunt “nativi digitali”, activi în mediul online de cel puţin cinci ani.
 • Mai mult de patru miliarde de oameni nu folosesc internetul, iar 90% dintre aceştia aparţin lumii în curs de dezvoltare.

Ţinte:

Finanţe

 • Întărirea mobilizării resurselor domestice, inclusiv prin sprijin internaţional pentru ţările aflate în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăţi capacitatea domestică de colectare a taxelor şi altor venituri
 • Ţările dezvoltate să-şi implementeze complet angajamentele de asistenţă pentru dezvoltare, inclusiv angajamentul multor ţări dezvoltate de a atinge ţinta de 0.7% din AOD / VNB (Asistenţă Oficială de Dezvoltare / Venit Naţional Brut) către ţările în curs de dezvoltare şi 0.15 şi 0.20% din AOD / VNB către ţările slab dezvoltate
 • Mobilizarea resurselor financiare adiţionale din surse multiple pentru ţările în curs de dezvoltare
 • Asistarea ţărilor în curs de dezvoltare în obţinerea de sustenabilitate pe termen lung prin politici coordonate în vederea obţinerii unor împrumuturi pentru plata datoriilor, pentru stingerea datoriilor şi restructurarea datoriilor, după caz, şi abordarea problemei datoriei externe a ţărilor sărace şi îndatorate, pentru a reduce incapacitatea asumării datoriilor
 • Adoptarea şi implementarea unor regimuri de promovare a investiţiilor în ţările slab dezvoltate

Tehnologie

 • Îmbunătăţirea cooperării dintre Nord – Sud, Sud-Sud şi a cooperării triunghiulare regionale şi internaţionale în ceea ce priveşte accesul la ştiinţa, tehnologie şi inovaţie şi întărirea schimbului de cunoştinţe conform regulilor aprobate de comun acord, inclusiv printr-o coordonare îmbunătăţită a mecanismelor existente, în special la nivelul Naţiunilor Unite, şi printr-un mecanism global de facilitate a tehnologiei
 • Promovarea dezvoltării, transferului, diseminării şi difuzarea tehnologiilor prietenoase cu mediul în ţările în curs de dezvoltare, în termeni favorabili, inclusiv după reguli îngăduitoare sau preferenţiale, conform acordurilor
 • Operaţionalizarea completă a mecanismelor de construire a capacităţii, tehnologice şi ştiinţifice, pentru ţările slab dezvoltate până în 2017 şi îmbunătăţirea folosirii tehnologiei generice, în special în ceea ce priveşte tehnologia informaţiei şi comunicaţiei

Consolidarea capacităţii / Capacity building

 • Creşterea suportului internaţional entru implementarea eficientă şi targetată a acţiunilor de consolidare a capacităţii în ţările în curs de dezvoltare, pentru a susţine planurile naţionale de implementare a obiectivelor dezvoltării durabile, inclusiv prin cooperarea între Nord-Sud, Sud-Sud şi cooperarea triunghiulară

 

Comerţ

 • Promovarea unui sistem de comerţ universal, cu reguli clare, deschis, nediscriminator şi multilateral echitabil, sub conducerea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, incluzând concluziile negocierilor de la Agenda de Dezvoltare de la Doha
 • Creşterea semnificativă a exporturilor din ţările în curs de dezvoltare, în special în ceea ce priveşte dublarea, până în 2020, a părţilor din exporturile globale deţinute de ţările slab dezvoltare
 • Realizarea conformă a implementării accesului pe piaţa fără taxe vamale şi contingente pe termen lung pentru toate ţările slab dezvoltate, în conformitate cu deciziile Organizaţiei Mondiale a Comerţului, incluzând asigurarea că regulile de origine preferenţiale aplicabile importurilor din ţările slab dezvoltate sunt transparente şi simple şi contribuie la facilitarea accesului pe piaţă

 

Probleme sistemice

Coerenţa politică şi instituţională

 • Îmbunătăţirea stabilităţii macroeconomice globale, incluziv prin coordonarea şi coerenţa politicilor
 • Îmbunătăţirea coerenţei politice pentru dezvoltare sustenabilă
 • Respectarea spaţiului politic al fiecărei ţări şi a rolului de lider în stabilirea şi implementarea politicilor de eradicare a sărăciei şi de dezvoltare durabilă

Parteneriate între stakeholderi multipli

 • Îmbunătăţirea parteneriatului global pentru dezvoltare sustenabile, alături de parteneriatele între stakeholderi multipli spre mobilizarea şi distribuirea cunoştinţelor, expertizei, tehnologiei şi resurselor financiare, pentru susţinerea atingerii obiectivelor dezvoltării sustenabile în toate ţările, în special în cele în curs de dezvoltare
 • Încurajarea şi promovarea parteneriatelor publice, public-private şi cu societatea civilă eficiente, construind experienţe şi aducând resurse pentru strategii de formare a parteneriatelor

       

Date, monitorizare şi tragere la răspundere

 • Până în 2020, îmbunătăţirea susţinerii pentru dezvoltarea capacităţii în ţările în curs de dezvoltare, incluzând ţările cel mai slab dezvoltare şi statele insulare în dezvoltare, pentru creşterea semnificativă a disponibilităţii datelor de calitate, actualizate şi sigure, defalcate după venit, sex, vârstă, rasă, etnicitate, statut de migraţie, dizabilităţi, locaţia geografică şi alte caracteristici relevante în contextele naţionale
 • Până în 2030, construirea pe iniţiativele existente pentru a dezvolta moduri de măsurare a progresului în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabila, în completarea PIB-ului, şi sprijinirea dezvoltării capacităţii în domeniul statisticii în ţările în curs de dezvoltare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *